Vi vill förbättra för patienterna,
med effektiviteten i fokus
All Can Logo

Inledning


Denna undersökning handlar om att försöka hitta sätt att förbättra hur patienterna upplever cancervården.
Vi genomför denna studie som en del av All.Can, ett initiativ som tagits för att undersöka hur ineffektiviteten i cancervården kan minska. Vi definierar ineffektivitet som de aspekter av cancervården som inte fokuserar på det som är viktigt för patienterna.

Ineffektivitet innebär inte bara ett slöseri med pengar. Det innefattar även förlorad tid, avbokade läkarbesök och onödig stress för såväl patienter och deras familjer, som för medicinsk personal. Förbättrad effektivitet är ett sätt att fokusera resurser på det som är viktigt för patienterna.

Undersökningen genomförs i elva länder. Genom att fylla i vårt frågeformulär bidrar du till ett underlag som kommer att användas i dialog med beslutsfattare med syftet att åstadkomma meningsfulla förändringar av cancervården. Våra resultat kommer också att publiceras och spridas vid stora onkologiska och patientrelaterade konferenser samt eventuellt via andra kanaler.


Informationen samtycke och användning av data


Genom att fylla i detta frågeformulär samtycker du till att information som du ger får användas för ovanstående ändamål. Informationen samlas in till All.Can av Quality Health, en erfaren leverantör av undersökningstjänster. Quality Health följer strikta regler gällande informationssäkerhet och tystnadsplikt, och får inte använda dina uppgifter för något annat ändamål. Dina personliga uppgifter kommer inte att delas såvida det inte krävs enligt lag eller om det finns ett tydligt övervägande allmänintresse.

Inga personliga uppgifter eller individuella svar kommer att vidarebefordras till någon av All.Cans medlemmar eller finansiärer. Det enda som kommer att delas är samlad data om övergripande resultat.

Inget av All.Cans arbete är direkt relaterat till någon specifik produkt eller läkemedel. Vi ber dig att inte nämna några specifika läkemedel i frågeformuläret.

Quality Health är registrerat enligt den brittiska dataskyddslagen (UK Data Protection Act 1998) och undersökningen görs i enlighet med alla relevanta krav från den brittiska informationskommissionären och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Tack för att du deltar i den här undersökningen. Dina synpunkter kommer att bidra till att förbättrad cancervården för andra patienter och deras familjer både idag och i framtiden.

Klicka här för att komma till undersökningen

Om All.Can


All.Can ( www.all-can.org ) är ett internationellt initiativ med flera intressenter som inrättats för att identifiera sätt att optimera cancervårdens effektivitet på, genom att fokusera på att förbättra vårdresultaten för patienterna. All.Can är medveten om att patientupplevelsen ofta inte är så bra som den skulle kunna vara, eftersom tid och resurser inte används så effektivt som de skulle kunna göra – och inte är fokuserade på det som verkligen är viktigt för patienterna. Vi tror att patienternas unika perspektiv kan hjälpa till att identifiera sådana problem. Patienternas synpunkter kan sedan bidra till att förbättra hur vården tillhandahålls, både nu och i framtiden.

All.Can består av ledande europeiska och nationella företrädare från patientorganisationer, beslutsfattare, vårdprofessionen, akademi och näringsliv. (För mer information, se här ).
För närvarande finansieras All.Can av Bristol-Myers Squibb (huvudsponsor), Amgen, MSD och Johnson & Johnson (medsponsorer).

Om Quality Health


Quality Health ( www.quality-health.co.uk ) är ett brittiskt undersökningsföretag specialiserat på hälso- och sjukvårdsundersökningar. De arbetar med offentliga och privata aktörer för att förstå och förbättra patienters upplevelse av vård och behandling.

Om du har några frågor eller är bekymrad över ditt nuvarande medicinska tillstånd, eller eventuella biverkningar som du kan ha fått från någon av dina behandlingar, ska du prata din läkare.
br> Om du har några frågor om hur du fyller i frågeformuläret, skicka ett e-postmeddelande till info@quality-health.co.uk så kommer vi att svara så fort vi kan.

För mer information om patientundersökningen, gå till http://patientsurvey.all-can.org